utubets.com

YouTube transcript

Barnvisa - alfabetssången

Languages available: sv

transcript:
Busigt lärande Alfabetssången ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZÅÄÖ ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVW XYZÅÄÖ Nu så kan du sjunga abc nästa gång får du göra det